آدرس

تبریز-میدان راه آهن به سمت آذرشهر-بعداز تراکتورسازی-شهرک صنعتی رجائی شمالی-کوچه سوم شرقی-جنب آذرصانع-شرکت ماشین سازی امین صنعت اورین یوناراک

ایمیل

mailto:info@yonarak.com

شماره تماس

tel:04133291262

عنوان پیغام
متن پیغام